May 24, 2010

Sara Godi ( Jussara Teresinha Godinho Pires), Porto Alegre - Brazil